Dragi colegi,

Simpozionului Academician Nicolae Cajal al Academiei de Ştiinţe Medicale va fi organizat şi anul acesta la Biblioteca Academiei Române.
Răspunsul la marile întrebari din oncologie, transplantul de organe sau bolile inimii se află în laboratorele de cercetare fundamentală iar descoperirile din aceste laboratoare trebuie puse cât mai rapid în slujba celor aflaţi în suferinţă. Simpozionul Academician Nicolae Cajal, an de an, dă prilejul colectivelor de specialişti din ţară şi din străinătate să comunice rezultatele cele mai recente, să compare propriile rezultate cu cele obţinute la nivel internaţional, rezultate ce pot constitui proiecte de dezvoltare viitoare.
Rămânem la convingerea fermă că marile descoperiri în ştiinţele fundamentale rămân apanajul vârstelor tinere şi dorim să creăm terenul propice pe care ele să apară, de aceea încurajăm participarea tinerilor medici şi a studenţilor, ca de fiecare dată.
Cu convingerea că Simpozionul din acest an va reprezenta, la fel ca şi în anii precedenţi, un progres în înţelegerea medicinei şi cercetării translaţionale, vă aşteptăm cu drag !

Acad. Prof. Dr. Irinel Popescu
Preşedinte Academia de Ştiinţe Medicale
Co-preşedinte Comitet Organizare

Stimați colegi,

Din partea Comitetului de Organizare, am onoarea și plăcerea de a vă invita la cea de-a a 13-a ediție a Simpozionului “Academician Nicolae Cajal”.
Fundația Cajal, creată în 2004 de dr. Irina Cajal, fiica renumitului medic, profesor și om de stat Nicolae Cajal (1919-2004), sprijină cercetarea științifică medicală dedicată prevenției și tratamentului unor boli cu impact major asupra sănătății publice. Fundația susține inițiative care cresc credibilitatea noilor descoperiri medicale și eforturile de a le face accesibile practicii clinice.
Între proiectele promovate de Academia de Stiințe Medicale un loc important este ocupat de colaborarea între clinicieni și cercetătorii din domeniul biomedical, pentru identificarea de noi posibile ținte terapeutice, pentru dezvoltarea de modele preclinice transdisciplinare și pentru realizarea de trialuri clinice. În acest context, scopul Simpozionului va fi dezvoltarea unei platforme pentru extinderea colaborării dintre laborator și clinică.
Vă doresc o reuniune științifică fructuoasă și vă aşteptăm în număr cât mai mare la eveniment !

Prof. Costin Cernescu
Co-președinte Comitet Organizare

Dear colleagues,

Academician Nicolae Cajal Symposium of the Romanian Medical Sciences Academy will once again take place at the Romanian Academy Library. The answer to the greatest questions in oncology, in organ transplant or in heart diseases lies within fundamental research laboratories, and the discoveries made in these laboratories must be made available to those who are suffering as soon as possible. Every year, Academician Nicolae Cajal Symposium offers Romanian and foreign teams of specialists the opportunity to communicate their latest results, compare them to international results which may constitute future development projects. We remain firmly convinced that the discoveries in fundamental research belong to the young generations and we wish to create the right circumstances for them to occur, which is why we encourage the participation of young doctors and students, as we have done every year.
We are certain that this year Symposium will represent, just like in the previous years, progress in understanding medicine and translational research, and we look forward to see you!

Acad. Prof Irinel Popescu, PhD
President of the Romanian Medical Sciences Academy
Co-chair of the Organising Committee

Esteemed colleagues,

On behalf of the Organising Committee, I have the honour and pleasure to invite you to the 13th edition of the “Academician Nicolae Cajal” Symposium. Cajal Foundation, created in 2004 by Dr. Irina Cajal, daughter of Nicolae Cajal (1919-2004) - renowned physician, teacher and man of state, supports medical scientific research dedicated to the prevention and treatment of diseases which have a major impact on public health. The Foundation supports initiatives which increase the credibility of medical discoveries and the efforts to make these accessible in clinical practice. Amongst the projects promoted by the Medical Sciences Academy, a highly valued place is taken by the collaboration between clinicians and researchers in the biomedical field, in order to identify new potential therapeutic targets, to develop transdisciplinary preclinical models and to establish clinical trials. In this context, the aim of the Symposium will be to develop a platform to extend the collaboration between the laboratory and the clinic.
I wish you a fruitful scientific reunion and we look forward to as many of you as possible at the event!

Prof. Costin Cernescu
Co-chair of the Organising Committee

PREȘEDINȚII SIMPOZIONULUI

Irinel Popescu, Preşedinte ASM
Costin Cernescu, ASM, Membru Corespondent al Academiei Române


 


 

PARTENERI

PARTENERI MEDIA


 

SECRETARIAT FUNDAŢIA ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL

SC TRIMA EVENTS SRL
Str. Lt. Av. Gheorghe Negel Nr. 39, Apt 3, Bucureşti
events@trima.ro; 0756 162 102, 0756 162 103