cajalMisiunea Fundației Academician Nicolae Cajal este aceea de a promova acțiunile ce urmăresc dezvoltarea medicinei, a cercetării medicale fundamentale și clinice în sprijinirea acțiunilor de menținere și îmbunatățire a sănătății publice din România. Fundația se implică în activități de cercetare, comunicare, pregătire de documentații și evenimente care să contribuie la o mai bună cunoaștere interculturală, la promovarea modelelor specifice culturale, la consolidarea climatului de încredere în Romania și în alte țări.

Deasemenea, Fundația se va implica în relațiile interetnice în scopul promovării prieteniei, colaborării sociale și științifice între România și alte țări, și la promovarea relațiilor de prietenie România-Israel.

Obiectivele Fundației:

  • Colaborarea și sensibilizarea legislativului, a factorilor decizionali din administrația publică, a mass-media, în vederea elaborării unor programe naționale în domeniul medical.
  • Colaborarea cu Ministerul Sănătății, Academia Română, Academia de Științe Medicale, Colegiul Medicilor, CNAS pentru ameliorarea condițiilor materiale și a prestanței medicului, a cercetătorilor din domeniul medical, pentru perfecționarea actului medical într-un cadru juridic corespunzător.
  • Dezvoltarea și consolidarea relațiilor dintre medicina de laborator și clinică, dintre cercetarea fundamentala și cercetarea clinică în folosul pacientului și echipei medicale pentru optimizarea diagnosticului și monitorizarea tratamentului.
  • Încurajarea, promovarea și dezvoltarea informatizării și automatizării metodelor de investigație și tratament, a punerii în aplicare a rezultatelor cercetării medicale românești.
  • Ridicarea nivelului profesional al echipei medicale și segmentului de cercetare medicală în colaborare cu instituții academice și universitare pentru perfecționarea profesională continuă.
  • Promovarea tinerilor în toate activitățile fundației, sprijinirea tinerei generații în scopul atingerii unor performanțe înalte, prin acordarea de burse și premii.
  • Publicarea periodică de Buletine de informare și volume de lucrări științifice care să promoveze acțiunile științifice și sociale ale fundației.
  • Organizarea de activități cu caracter profesional : întâlniri, discuții colective, mese rotunde, simpozioane, grupuri de discuție, expoziții, prezentări de carte pentru informarea la zi cu ultimele cercetări în domeniul diverselor științe și în special al medicinei, precum și acțiuni cu scopuri caritabile.