Misiunea Fundației Academician Nicolae Cajal este aceea de a promova acțiunile ce urmăresc dezvoltarea medicinei, a cercetării medicale fundamentale și clinice în sprijinirea acțiunilor de menținere și îmbunatățire a sănătății publice din România. Fundația se implică în activități de cercetare, comunicare, pregătire de documentații și evenimente care să contribuie la o mai bună cunoaștere interculturală, la promovarea modelelor specifice culturale, la consolidarea climatului de încredere în Romania și în alte țări.

Deasemenea, Fundația se va implica în relațiile interetnice în scopul promovării prieteniei, colaborării sociale și științifice între România și alte țări, și la promovarea relațiilor de prietenie România-Israel.